DRIVSTOFFGUIDEN
Fra oljepris til pumpepris
Hva bestemmer pumpeprisen?
HVORFOR BETALER DU PUMPPRIS OG IKKE VEILEDENDE PRIS?
HVOR MYE BRUKER MAN PÅ
DRIVSTOFF?
Er drivstoff billigere i andre land?
Spørsmål og Svar
VEILEDENDE PRIS
Drivstoff som du fyller på tanken kjøpes i dag på internasjonale børser hvor alt selges i dollar. Derfor får valutakursen stor innvirkning på prisen per liter.

Circle K oppgir veiledende priser på nettsidene, ofte gjengis disse i mediene som prisen kundene betaler. Men veiledende priser er anbefalt utsalgspris, såkalte makspriser (transporttillegg tilkommer), færre enn 1 av 10 betaler denne prisen.

De fleste har en kortavtale eller en bedriftsavtale som gir dem lavere priser enn listepris. I tillegg faller prisen i markeder der flere stasjoner konkurrerer mot hverandre, slik at prisen i lange perioder ligger godt under veiledende pris. Dette varierer over tid og mellom ulike lokalmarkeder.