DRIVSTOFFGUIDEN
Fra oljepris til pumpepris
Hva bestemmer pumpeprisen?
HVORFOR BETALER DU PUMPPRIS OG IKKE VEILEDENDE PRIS?
HVOR MYE BRUKER MAN PÅ
DRIVSTOFF?
Er drivstoff billigere i andre land?
Spørsmål og Svar
Hva bestemmer pumpeprisen?
Hvis du klikker på de ulike prosentene kan du se hvilke variabler som påvirker dem
Prissammensetningen av pumpeprisen*
60
%
Drivstoff-
avgifter
30
%
Innkjøps-
pris
10
%
Selskapets
andel
VEIBRUKSAVGIFT
Avgift på bensin og diesel
MERVERDIAVGIFT
Det er moms på alle varer i Norge
CO2-AVGIFT
Det er innført en Co2-avgift på drivstoff

*På grunn av alle variablene vil prosentandelene forskyve seg fra dag til dag, men dette er en god tommelfingerregel.

Kilde: Drivkraft Norge/Circle K Norge AS

90 prosent av drivstoffprisen er avgifter

og innkjøpspris og utenfor vår kontroll

EKSEMPEL
60%
Bergen
30%
Bromma
10%
Drammen
Kjører du fra Bergen til Oslo på én liter bensin vil drivstoffavgiftene ta deg fra Bergen til Bromma i Hallingdal. Kostprisen vil ta deg fra Bromma til Drammen. Selskapets andel tilsvarer avstanden fra Drammen til Oslo