DRIVSTOFFGUIDEN
Fra oljepris til pumpepris
Hva bestemmer pumpeprisen?
HVORFOR BETALER DU PUMPPRIS OG IKKE VEILEDENDE PRIS?
HVOR MYE BRUKER MAN PÅ
DRIVSTOFF?
Er drivstoff billigere i andre land?
Spørsmål og Svar
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvordan kan bensinprisen gå opp når oljeprisen går ned?
Prisene på bensin og diesel påvirkes ikke bare av råoljeprisen. Drivstoffselskapenes innkjøpspriser på bensin og diesel svinger med tilbud og etterspørsel, lagerbeholdninger, sesongvariasjoner og kapasitet på raffineriene som produserer bensin og diesel. Drivstoffprisene påvirkes også av valutakurser, drivstoff kjøpes normalt i amerikanske dollar.
Hvorfor er det forskjell i drivstoffprisen mellom Norge og andre land?
Det er forskjell i prisdynamikken fra land til land. Her i Norge har vi et høyere kostnadsnivå, og et spredt bosettingsmønster som gjør det dyrt å lagre, distribuere og vedlikeholde stasjonsnett og terminaler. Vi nordmenn har høye drivstoffpriser i kroner og øre, men noen av de laveste bensinprisene i Europa når man sammenligner pumpepris og daglig inntekt. I følge Bloomberg (et nyhets- og markedsdatabyrå) er Norge også blant de landene der folk bruker minst av den disponible inntekten sin på drivstoff.
Hvorfor er ikke bensinen billigere i Norge når vi produserer oljen selv?
Enkelte oljeproduserende land velger å skattlegge drivstoff høyt for å dekke inn kostnader til veibygging og andre offentlige formål, mens andre velger å subsidiere drivstoff til langt under innkjøpsprisen i verdensmarkedet. I Norge utgjør avgiftene ca. 60 prosent av pumpeprisen, så prisnivået er først og fremst en politisk beslutning.
Hvor mye koster det å kjøpe inn bensin og diesel for Circle K?
Som en tommelfingerregel utgjør innkjøpsprisen 30 prosent av pumpeprisen, resten er avgifter og drivstoffselskapets andel.
Hvorfor må drivstoffprisene svinge hele tiden?
Hovedårsaken til de hyppige svingningene er i første rekke at innkjøpsprisene på drivstoff i verdensmarkedet svinger. I tillegg er det sterk konkurranse i områder der bensinstasjoner i de ulike kjedene ligger tett inntil hverandre. En undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Circle K viser at flertallet av de spurte ønsker å fylle tanken når det passer dem best, fremfor å styre etter bestemte dager der prisen er lav. Vi har et mål om få til jevnere drivstoffpriser. Derfor har vi endret vår prisstrategi. Konkurransen i lokalmarkedene vil sørge for å holde det gjennomsnittlige prisnivået nede.
Jeg eier en bensin- og dieselbil, hva kan jeg gjøre for å få ned drivstoffutgiftene mine?
De mest åpenbare valgene er å kjøre mindre dersom det finnes andre alternativer, bytte til en mer drivstoffgjerrig biltype, og sørge for å kjøre på en drivstoffbesparende måte. Flere råd for økonomisk kjøring kan du få her. Husk at drivstofforbruk bare er en av mange utgiftene til bilhold, så dette må ses i sammenheng med øvrige kostnader. Det viktigste for å holde drivstoffkostnadene nede er å ha en bil med lavt drivstofforbruk. De mest drivstoffgjerrige motorene er som regel diesel/turbodieselmotorer, og siden diesel normalt er litt billigere enn bensin i Norge (prisforskjellen varierer), kan man spare noe på drivstoffbudsjettet ved å velge diesel. Et annet alternativ er å bytte til en elbil. Du finner mange ladestasjoner på Circle K.
Hvor viktig er drivstoffomsetningen i forhold til salg av andre varer ved stasjonene?
Bensin og diesel er veldig viktig for totalomsetningen, ikke minst for å drive trafikk til stasjonene. Men andre varegrupper blir mer og mer viktige. Bilvask, kaffe og mat er voksende kategorier. Det er en bransje i spennende utvikling. Vi er ikke lenger bensinstasjoner, men energistasjoner, fordi vil tilbyr energi til både kjøretøy og mennesker. Samfunnstrenden er at folk ønsker å bruke mindre tid på enkelte av dagens måltider og spiser mer mens de er på farten.
Hvorfor er det ulike pris på bensin og diesel?
Bensin og diesel er to ulike produkter, med ulike kvaliteter og ulik innkjøpspris. Dessuten kan det være lokal priskonkurranse, såkalt priskrig på det ene drivstoffet kontra det andre.
Hvor mye tjener dere egentlig på drivstoff?
Drivstoff er et lavmarginprodukt. Vi tjener noen øre per liter og er avhengige av å selge store volumer for å dekke kostnadene .ved drivstoffdistribusjon i et land som Norge med spredt bosetning og infrastruktur, variert klima, og høyt kostnadsnivå. Vi offentliggjør ikke den eksakte fortjenesten vår per liter drivstoff, fordi vi vurderer det som konkurransesensitiv informasjon, men det er viktig å være klar over to forhold: • Avansen har lite å si for prisnivået til kundene, innkjøpspris og avgifter utgjør normalt rundt 90 prosent av pumpeprisen, det kan vi ikke påvirke. 60 prosent er avgifter og 30 prosent er innkjøpspris. • Samtidig er det slik at bensinen i Norge blir billigere og billigere for forbrukerne fordi kjøpekraften vokser mye raskere enn bensinprisen. De som følger bensinstasjonsbransjen i Norge vet at den kjennetegnes ved priskrig, nedleggelse av bemannede stasjoner (stasjonsdød), effektivisering og nedbemanninger. Vår fortjeneste skapes med små marginer på milliarder av liter.