DRIVSTOFFGUIDEN
Fra oljepris til pumpepris
Hva bestemmer pumpeprisen?
HVORFOR BETALER DU PUMPPRIS OG IKKE VEILEDENDE PRIS?
HVOR MYE BRUKER MAN PÅ
DRIVSTOFF?
Er drivstoff billigere i andre land?
Spørsmål og Svar
ER DRIVSTOFF BILLIGERE I ANDRE LAND?
Prosent av daglig inntekt som brukes på en liter drivstoff
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Tyskland
Nederland
Storbritania
Frankrike
Italia
Portugal

0,92 %

1,15 %

1,23 %

1,33 %

1,34 %

1,37 %

1,49 %

1,56 %

2,07 %

2,96 %

Kilde: Bloomberg, Gasoline Prices Around the World:  The Real Cost of Filling Up 2018 Q3.

Nordmenn har noen av de laveste bensinprisene i Europa når man sammenligner pumpepris og daglig inntekt.

Norge er også blant de landene der folk bruker minst av den disponible inntekten sin på drivstoff.

I sammenligningen har Bloomberg satt gjennomsnittlig pumpepris opp mot gjennomsnittlig inntekt.