DRIVSTOFFGUIDEN
Fra oljepris til pumpepris
Hva bestemmer pumpeprisen?
HVORFOR BETALER DU PUMPPRIS OG IKKE VEILEDENDE PRIS?
HVOR MYE BRUKER MAN PÅ
DRIVSTOFF?
Er drivstoff billigere i andre land?
Spørsmål og Svar
DU KOMMER LENGERE I DAG UTEN Å JOBBE MER
1974 
- Berlin

Hvis bestefar jobbet 7,5 timer i 1974 kunne han kjøpe 96 liter bensin og dekke drivstofforbruket til 1974-Golfen (0,85 på mila) fra Oslo til Berlin (1033 km). Det ville også vært litt drivstoff igjen på tanken.

Regnestykket: Med norsk timelønn mottok bestefar 197 kroner for 7,5 timers arbeid. Bensinprisen var 2,05 kr/l. En Golf 1974-modell bruker 0,85 liter på mila.

197 kr / 2,05 kr/l = 96 l.
96 l / 0,85 l = 1129 km.

2016 
- Roma

Hvis du jobbet 7,5 timer i 2016 kunne du kjøpe 122 liter og dekke drivstofforbruket i 2018-Golfen (0,48 på mila) fra Oslo til Roma (2499 km) og ha 42 liter igjen på tanken.

Regnestykket: Med norsk timelønn mottok du 1654 kr for 7,5 timers arbeid. Bensinprisen var 13,55 kr/l. En Golf 2018-modell bruker 0,48 liter på mila.

1654 kr / 13,55 kr/l = 122 l.
122 l / 0,48 l = 2541 km.

HAR LØNNEN ØKT MER ENN BENSINPRISEN ?
Timelønn
Bensinpris

Siden 1992 har årslønn økt betraktelig mer enn bensinprisene

Over ser du sammenhengen mellom timelønn og bensinpris de siste 16 årene. Timelønn er basert på gjennomsnittsin

Årsinntekt er hentet fra SSB.

Bensinprisene er hentet fra SSB.

HVOR MYE MÅTTE DU JOBBE FOR Å FYLLE TANKEN? *
1960
7.7t
1980
3.7t
2016
2.4t

Vi får i dag ganske mye mer bensin per arbeidstime vi legger ned. Det betyr at det har blitt billigere å fylle tanken.

*gjennomsnittlig timelønn  og  bensinpris   er hentet fra SSB.
Størrelsen på drivstoff-tanken er 50 liter.