DRIVSTOFFGUIDEN
Fra oljepris til pumpepris
Hva bestemmer pumpeprisen?
HVORFOR BETALER DU PUMPPRIS OG IKKE VEILEDENDE PRIS?
HVOR MYE BRUKER MAN PÅ
DRIVSTOFF?
Er drivstoff billigere i andre land?
Spørsmål og Svar
SAMMENHENGEN MELLOM RÅOLJEPRIS, INNKJØPSPRIS OG UTSALGSPRIS PÅ DRIVSTOFF
Kjedene som driver energistasjonene i Norge kjøper bensin og diesel i internasjonale markeder. Circle Ks innkjøpspriser på bensin og diesel påvirkes av en rekke faktorer i tillegg til prisen på råolje.
Råoljepris
Nye funn
Jo mer olje som finnes, og blir funnet, desto lavere blir prisen
VÆR
Været påvirker produksjonen og transporten av olje
Oljebørs
Tilbud og etterspørsel på oljebørsen påvirker prisen på oljen som handles der
OPEC
«Organization of the Petroleum Exporting Countries» (OPEC) påvirker oljeproduksjonen
Konflikt
Konflikter som truer med å stoppe handel, produksjon eller frakt av olje påvirker oljeprisen
OljeReserver
Når mange land har mye olje på lager synker prisen, små reserver betyr høyere pris
innkjøpspris
Etterspørsel
Finanskrise kan gi lavere forbruk og lavere priser på både råolje og drivstoff
ÅRSTIDER
Forbruket av diesel øker når det er kaldt og bensinforbruket øker når det er «driving season» i USA
DrivstoffReserver
Når mange land har mye drivstoff på lager synker prisen, små reserver betyr høyere pris
Valuta
Bensin og diesel kjøpes på internasjonale drivstoffbørser, ofte i dollar
Raffinering
Produseres det lite bensin og diesel øker prisen på drivstoff uavhengig av oljepris
Utsalgspris
Transport
Circle K må betale frakt av drivstoff fra raffineriet til tankanlegget
Tankanlegg
For å forsyne hele landet med drivstoff har vi store tankanlegg i hele landet
Transport
En stor tankbilflåte går i skytteltrafikk til stasjoner i hele Norge over 1000 ganger i uken
Kortrabatter
Gjennom forskjellige kortrabatter betaler de fleste en drivstoffpris som er lavere enn pumpepris
Bedriftsavtaler
Svært mange bilister fyller drivstoff gjennom ulike bedriftsavtaler. Dermed betaler de under pumpepris
PRISKRIG
Energistasjonene konkurrerer seg i mellom. Det bidrar til at prisen ofte senkes for å vinne kunder